WEL OF NIET VERDUURZAMEN WONING: GROTE INVLOED OP WAARDE WONING

Het energiezuiniger maken van woningen krijgt op dit moment veel aandacht. Niet alleen van de overheid die tal van subsidieregelingen heeft geïntroduceerd, maar ook makelaars merken dat kopers steeds kritischer worden op de vraag naar de energielasten van een te koop staande woning.

Woningen kennen energie labels

Een energielabel laat zien hoe zuinig een huis is en wat je kunt doen om het energiezuiniger te maken. In 2015 heeft iedere woning een “voorlopig energielabel gekregen” Deze waren weinig betrouwbaar en worden niet meer gebruikt. Label A geeft aan dat de woning energiezuinig is. Label G geeft aan dat de woning zeer slecht scoort op energiezuinigheid. Ga je je huis verkopen? Dan ben je verplicht om een geldig energielabel te tonen. Je moet de labelklasse (A+++ t/m G) vermelden in advertenties. En op het moment van de overdracht moet je de pdf met het energielabel overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

Waarneming NVM

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NVM, signaleert dat de mate waarin een woning is verduurzaamd, een steeds grotere invloed krijgt op het aan- en verkoopproces.

Allereerst is te zien dat bij gelijksoortige woningen waarvan de één wel is verduurzaamd en de ander niet, de verduurzaamde woningen sneller worden verkocht dan de niet verduurzaamde woningen.

Ook op de prijs die de koper wil betalen heeft de mate van verduurzaming grote invloed.  Uit een grote hoeveelheid marktcijfers ziet de NVM bijvoorbeeld dat een woning met het label C die verduurzaamd wordt zodat het een woning wordt die valt onder label A, leidt tot een 7,8% hogere verkoopprijs. Van label F naar label B is dit verschil 8,3%

Los van de andere belangrijke redenen waarom het verduurzamen van de woning belangrijk is, heeft dit dus ook grote invloed op de snelheid waarmee de woning verkocht kan worden en de prijs die kopers uiteindelijk bereid zijn te betalen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw woning te verduurzamen, de wijze waarop je dit kunt financieren en welke subsidiemogelijkheden er zijn? Wij helpen je graag!